ESF ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Projekts Nr.8.1.2.0/22/I/001 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”

Projekta mērķis ir valsts un pašvaldību dibināto speciālās, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošām, izmaksu efektīvām un drošām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vienībām – portatīvo datortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā, lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu nevienlīdzību, ievērojot principu "dators ikvienam bērnam".

Ādažu vidusskola projekta ietvaros ir saņēmusi 194 Acer Chromebook 314. Šie datori ir izvietoti 6 uzlādes skapjos un novietoti mācību kabinetos. Kabineti izvēlēti tā lai katrā skolas korpusa stāvā būtu viens uzlades skapis.

ERAF

 

Projekts "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs"

Projekts "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs"
Projekta mērķis ir mazināt šķēršļus vispārējās izglītības satura apguvei, nodrošinot portatīvās datortehnikas pieejamību izglītojamiem no sociāli neaizsargātām grupām, kā arī nodrošinot datu pārraides pieejamību kvalitatīvai, jēgpilnai un plānveidīgai digitālo tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. Projekts ir cieši saistīts ar memorandu “Dators ikvienam bērnam”, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu digitalizāciju, padarot datorus pieejamus ikvienam Latvijas skolēnam, kā arī pedagogam un nodrošinot mūsdienīgu izglītības satura apguves iespēju.

Ādažu vidusskola šī projekta ietvaros ir saņēmusi 94 Acer Chromebook 511 (1. - 6. klašu skolēniem), 29 Asus Chromebook CX1 CX1400 (7. - 9. klašu skolēniem), 2 HP Chromebook 14 G7 ( 10. - 12. klašu skolēniem).

ES

Image

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Noderīgas saites

Noderīgas saites
Noderīgas saites