SKOLOTĀJI

 Skolotaji 2023 2024
 "Ar labām domām uz skolu nākt,

Jaunu gaitu mums visiem sākt..." 

(A.Auziņš)

 • Solvita Vasiļevska
 • Ārija Aile
 • Inga Akmene
 • Rita Akota
 • Agneta Akseņenko
 • Ilona Antonova
 • Anita Apine
 • Zane Asmonaviča
 • Egita Atslēga
 • Māra Balode
 • Vaira Baltgaile
 • Elza Barkāne
 • Liāna Batņa
 • Česlavs Batņa
 • Žanna Belēviča
 • Marija Berga
 • Dace Berķe-Berga
 • Laila Bēkmane
 • Aiga Bērziņa
 • Dace Diāna Bērziņa
 • Santa Bērziņa
 • Aiga Bēvalde
 • Vita Bēvalde
 • Irēna Bleiva
 • Linda Bogdanova
 • Zane Brahmane
 • Santa Brensone
 • Alma Brinkmane
 • Eva Bunkeviča
 • Velga Cekute
 • Santa Čiževska
 • Dace Dambe
 • Līga Danča-Pētersone
 • Karina Della
 • Anna Deniškāne
 • Adriāna Emīlija Dreimane
 • Ilze Dreimane
 • Dace Dumpe
 • Linda Dzenža
 • Regīna Eihmane
 • Svetlana Fisenko
 • Artūrs Valters Freibergs
 • Zanda Freimute
 • Jadviga Fursa
 • Ojārs Gerke
 • Ieva Grāvīte
 • Guna Gribačenoka
 • Sandis Grinbergs
 • Natālija Grišina
 • Nadežda Grūbe
 • Eva Herbere
 • Rita Iesalniece
 • Vineta Inberga
 • Liene Jakobsone
 • Sendija Jakševica
 • Evija Janķēviča
 • Aina Jermacāne
 • Sarma Jēkabsone
 • Mārtiņš Jirgensons
 • Jeļena Jonase
 • Laura Jonase
 • Linda Kalniņa
 • Aija Kalviša
 • Inga Karlovska
 • Gundega Kaugure
 • Edīte Kāna
 • Ēriks Kāpostiņš
 • Aleksandrs Kēnigsvalds
 • Inese Kibule
 • Kitija Kiseļova
 • Aija Kizjakova
 • Sintija Klanauska
 • Linda Klauša
 • Liene Klēvere
 • Edgars Klibus
 • Anda Kļave
 • Spulga Krastiņa
 • Sanita Krauze
 • Linda Krilova
 • Tatjana Kristholde
 • Sanita Kronberga
 • Sandra Krūma
 • Aija Krūze
 • Zane Kubuliņa
 • Diāna Kudule
 • Maija Kulinska
 • Danija Kundziņa
 • Vera Kuranova
 • Leonīds Kuzņecovs
 • Antra Laizāne
 • Varis Lamsters
 • Dace Lancmane
 • Dace Lapsiņa
 • Renāte Lasmane
 • Inese Laubenbaha
 • Baiba Lauska
 • Normunds Legzdiņš
 • Evita Lenša
 • Evita Leonova-Bērziņa
 • Inese Lēruma
 • Elīna Lūsīte
 • Ilze Mačuļska
 • Gunta Maijere
 • Sigita Martinsone
 • Katarina Matisa
 • Dace Matisone
 • Ilze Medne
 • Baiba Mežule
 • Ināra Mičule
 • Inta Mičuliša
 • Ieva Miķelsone
 • Anita Milanceja
 • Aivars Milancejs
 • Asnāte Morozova
 • Pāvels Murāns
 • Liene Nazarova
 • Zita Neimane
 • Toms Opelts
 • Baiba Ozoliņa
 • Aiga Pavasare
 • Liene Perro
 • Albīna Petrova
 • Indra Pietkeviča
 • Gunta Pļaveniece
 • Evita Priede
 • Ieva Prūse
 • Inga Pūcīte
 • Liāna Pumpure
 • Ieva Ramba
 • Kārlis Ramba
 • Anete Rābante
 • Vita Reinbooma
 • Elita Rikmane
 • Ineta Rītiņa
 • Inese Roste-Timrota
 • Diāna Smirnova
 • Jeļena Smirnova
 • Marita Sokolovska-Maldupa
 • Liene Spriņģe
 • Inna Stepanova
 • Liene Stērniniece
 • Ilze Sticenko
 • Sanita Stoļarova
 • Ligita Strautniece
 • Ināra Strazdiņa
 • Lāsma Streiķe
 • Gundars Subočs
 • Ilona Svekre
 • Lelde Šakele
 • Anna Šiškoviča
 • Aira Šleina
 • Iveta Švarce
 • Ramona Tamane
 • Sanita Taube
 • Inguna Tauriņa
 • Anna Tretjakova
 • Anete Tune
 • Kristīne Urniežus
 • Lāsma Vaicekauska
 • Ingrīda Veilande
 • Evija Veinberga
 • Olga Vētra
 • Zane Vilkina
 • Amanda Džesika Viša
 • Samanta Leslī Viša
 • Māra Viška
 • Laura Vītola
 • Sandra Voskāne
 • Gatis Zankovskis
 • Agnese Zdanovska
 • Santa Zālamane
 • Dace Rozīte-Žagariņa
 • Anita Rubene
 • Olga Sasina
 • Ieva Saulīte
 • Sarmīte Savicka
 • Mārīte Sīmane
 • Irita Skaistkalne-Virka
 • Skaidrīte Skrina
 • Dace Skuja
 

 

Par mūsu skolotājiem:

Image

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Noderīgas saites

Noderīgas saites
Noderīgas saites