ATBALSTA BIEDRĪBA

Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība (ĀVAB) Dokumenti

FACEBOOK lapa: https://www.facebook.com/adazuvidusskolasatbalstabiedriba

Rekvizīti

Biedrības nosaukums:  Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība 
Reģistrācijas numurs: 40008177240
Juridiskā adrese: Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164
Bankas nosaukums: AS Swedbank
Norēķinu konts: LV62 HABA 0551 030 713 175
Maksājuma mērķis: Ziedojums\
vai        ziedojums projektam „ ...”

 

Kāpēc un kā ziedot Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai?

Iesnieguma forma Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībai

Image

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Noderīgas saites

Noderīgas saites
Noderīgas saites