KONTAKTS ĀDAŽI

Projekta mērķis:

Popularizēt Ādažu vidusskolas pašpārvaldi, parādot kādas iespējas parlaments var sniegt skolēniem un piesaistīt jaunus dalībniekus Izglītojošas aktivitātes, kas veicina jauniešu parlamenta kompetences un prasmes medij pratībā un sava publiskā tēla pilnveidošanā. Mudināt skolēnus izkāpt no savas komforta zonas un kļūt par aktīviem sabiedrības pilsoņiem

Projekta tiešā mērķa grupa:

skolēni no 8. līdz 12. klasei

Projekta galvenās aktivitātes:

Parlamenta darbības popularizēšana, no gada 15. augusta līdz 17. decembrim.

Parlamenta ,,Podkasta’’ veidošana/ intervijas ar bijušajiem un esošajiem parlamentāriešiem, reklāmas sociālajos tīklos, absolvējušo parlamentāriešu piesaiste jauno parlamentāriešu uzņemšanai. Popularizēt Ādažu vidusskolas pašpārvaldi, parādot kādas iespējas parlaments var sniegt. 

Pārrunas ar Latvijā atpazīstamām personām, no gada 15. augusta līdz 17. decembrim.

Sarunas ar dažādu jomu profesionāļiem ar bagātīgu un interesantu dzīves pieredzi, lai motivētu, iedvesmotu un  ar Ādažu vidusskolas 8.-12.klašu skolēniem. 

Iesaistīto izglītības iestāžu skaits un atrašanās vietas:

Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Projektā plānotie rezultāti un ietekme:

Ādažu vidusskolas pašpārvaldes popularizēšana skolēnu vidū un dalībnieku skaita palielināšanās Pašpārvaldes dalībnieku prasmes uzlabošana medijprātībā un publiskā tēla pilnveidošanāSkolēni kļūst par aktīvākiem sabiedrības pilsoņiem.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Image

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Noderīgas saites

Noderīgas saites
Noderīgas saites