ERASMUS + AKREDITĀCIJA

Ādažu vidusskola 2022. gadā ir saņēmusi Erasmus akreditācijas sertifikātu vispārējās izglītības jomā, kas apliecina, ka mūsu izglītības iestāde ir iekļauta akreditēto organizāciju sarakstā un ir atzīta par atbilstošu Erasmus kvalitātes standartiem, kas līdz 2027. gadam sniegs iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties projektu konkursiem.

Lai arī akreditācija nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā, tā apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu, tādējādi, uzliekot arī zināmu atbildību un nosakot nosacījumus, kuri jāņem vērā.

Jau iepriekš esam īstenojuši un piedalījušies dažādās Erasmus+ programmas mobilitātēm ārvalstīs, piemēram, Spānijā, Grieķijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Mobilitātes labprāt izmanto gan mūsu audzēkņi, gan darbinieki, lai paplašinātu savu redzesloku, vairotu zināšanas, pieredzi un gūtu vajadzīgās iemaņas dzīvei, izglītībai un karjerai. Regulāri saņemtā atgriezeniskā saite no mobilitāšu dalībniekiem liecina, ka gūtā pieredze mobilitātes pasākumos tiek ļoti augsti novērtēta, tās sniedz ne tikai lielisku ārvalstu pieredzes iegūšanu, jaunas zināšanas un kontaktus, bet arī dod enerģiju un lielāku motivāciju turpmākām mācībām un darbam.

Plašāka informācija par Erasmus akreditāciju vispārējās izglītības sektorā lasāma Erasmus+ mājas lapā

Alma Brinkmane

alma.brinkmane@adazuvidusskola.lv

Image

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Noderīgas saites

Noderīgas saites
Noderīgas saites