MĀCĪBU LITERATŪRA

Iepriekšējo mācību gadu mācību literatūra - arhīvā

Vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) programma latviešu mācībvalodā dienas skolām Kods 21011111

Vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) mazākumtautību programma dienas skolām, 4.apakšprogramma. Kods 21011121

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma Kods 31016011

Image

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Noderīgas saites

Noderīgas saites
Noderīgas saites