NORDPLUS PROJEKTS

Ādažu vidusskola 2011.gada rudenī apstiprināja savu dalību Nordplus projektā, kura realizācija notika no 2011. gada līdz 2012. gadam. Projekta mērķis: attīstīt un uzlabot pedagoģiskās un didaktiskās metodes, ar kuru palīdzību klases audzinātāji varētu palīdzēt 14-17 gadus veciem jauniešiem veidot karjeras iespējas. Projekta uzdevumi:  attīstīt skolotāju profesionālās prasmes un mācīšanas procesa kvalitāti;  izveidot karjeras konsultēšanas programmu jauniešiem vecumā no 14-17 gadiem;  salīdzināt izglītības sistēmas dažās Ziemeļeiropas valstīs;  dalīties ar citām valstīm karjeras izglītības un konsultēšanas pieredzē. Projekta dalībnieki:  Viimsi Keskkool, Viimsi, Estonia  Lyceiparkens Skola, Porvoo, Finland  Ādažu Vidusskola, Ādaži, Latvia  Guldborgsund Ungdomskole, Guldborgsund, Denmark Projekta gaita: Projekta laikā notika četras apmaiņas vizītes, kurās piedalījās Ādažu vidusskolas skolotāji: Līga Jaunupe, Jevgeņijs Ļitvinovs, Jolanta Osīte, Dace Skuja un skolotāji no Somijas, Dānijas un Igaunijas. Projekta apmaiņas vizītes:  2011. gadā: no 7.-10 .februārim Igaunijā , Vimsi skolā  2011. gadā: no 26.-29.septembrim Dānijā, Guldborgsundā  2012. gadā: no 7.-10.februārim Latvijā, Ādažos  2012. gadā: no 10.-13.aprīlim Somijā, Porvo Projekta ieguvums:  tika iepazīta karjeras izglītība un konsultēšanas (guidance) iespējas apmeklēto valstu skolās;  tika iepazīta karjeras attīstības atbalsta sistēma jauniem cilvēkiem no riska grupām;  tika noskaidrots, ka karjeras izglītība ieņem aizvien lielāku lomu vidusskolas un jaunāko klašu mācību programmās kā atsevišķs priekšmets, vai arī ir iekļauta kādā citā mācību priekšmetā;  liela nozīme ir skolas karjeras attīstības atbalsta konsultantiem;  tika konstatēts, ka karjeras izglītībā un konsultēšanā iesaistīto cilvēku skaits skolās ir nepietiekams audzēkņu vajadzību un prasību apmierināšanai.

Image

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Noderīgas saites

Noderīgas saites
Noderīgas saites