Vārda dienu svin: Justīne, Juta / 16.06.2024

booked.net

Paziņojums

Lack of access rights - File 'http:/www.adazuvidusskola.lv/cache/5/d577b9a3e7ecb3cbca3475dd646ba2ae.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/www.adazuvidusskola.lv/cache/2/b2982a62422caf6f00227e053403114f.jpg'

ESProjekts "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs"
Projekta mērķis ir mazināt šķēršļus vispārējās izglītības satura apguvei, nodrošinot portatīvās datortehnikas pieejamību izglītojamiem no sociāli neaizsargātām grupām, kā arī nodrošinot datu pārraides pieejamību kvalitatīvai, jēgpilnai un plānveidīgai digitālo tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. Projekts ir cieši saistīts ar memorandu “Dators ikvienam bērnam”, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu digitalizāciju, padarot datorus pieejamus ikvienam Latvijas skolēnam, kā arī pedagogam un nodrošinot mūsdienīgu izglītības satura apguves iespēju.

Ādažu vidusskola šī projekta ietvaros ir saņēmusi 94 Acer Chromebook 511 (1. - 6. klašu skolēniem), 29 Asus Chromebook CX1 CX1400 (7. - 9. klašu skolēniem), 2 HP Chromebook 14 G7 ( 10. - 12. klašu skolēniem).

ERAFProjekts Nr.8.1.2.0/22/I/001 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”

Projekta mērķis ir valsts un pašvaldību dibināto speciālās, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošām, izmaksu efektīvām un drošām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vienībām – portatīvo datortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā, lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu nevienlīdzību, ievērojot principu "dators ikvienam bērnam".

Ādažu vidusskola projekta ietvaros ir saņēmusi 194 Acer Chromebook 314. Šie datori ir izvietoti 6 uzlādes skapjos un novietoti mācību kabinetos. Kabineti izvēlēti tā lai katrā skolas korpusa stāvā būtu viens uzlades skapis.

Ādažu vidusskola 2022. gadā ir saņēmusi Erasmus akreditācijas sertifikātu vispārējās izglītības jomā, kas apliecina, ka mūsu izglītības iestāde ir iekļauta akreditēto organizāciju sarakstā un ir atzīta par atbilstošu Erasmus kvalitātes standartiem, kas līdz 2027. gadam sniegs iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties projektu konkursiem.

Lai arī akreditācija nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā, tā apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu, tādējādi, uzliekot arī zināmu atbildību un nosakot nosacījumus, kuri jāņem vērā.

Jau iepriekš esam īstenojuši un piedalījušies dažādās Erasmus+ programmas mobilitātēm ārvalstīs, piemēram, Spānijā, Grieķijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Mobilitātes labprāt izmanto gan mūsu audzēkņi, gan darbinieki, lai paplašinātu savu redzesloku, vairotu zināšanas, pieredzi un gūtu vajadzīgās iemaņas dzīvei, izglītībai un karjerai. Regulāri saņemtā atgriezeniskā saite no mobilitāšu dalībniekiem liecina, ka gūtā pieredze mobilitātes pasākumos tiek ļoti augsti novērtēta, tās sniedz ne tikai lielisku ārvalstu pieredzes iegūšanu, jaunas zināšanas un kontaktus, bet arī dod enerģiju un lielāku motivāciju turpmākām mācībām un darbam.

Plašāka informācija par Erasmus akreditāciju vispārējās izglītības sektorā lasāma Erasmus+ mājas lapā

Alma Brinkmane

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Projekta mērķis:

Popularizēt Ādažu vidusskolas pašpārvaldi, parādot kādas iespējas parlaments var sniegt skolēniem un piesaistīt jaunus dalībniekus Izglītojošas aktivitātes, kas veicina jauniešu parlamenta kompetences un prasmes medij pratībā un sava publiskā tēla pilnveidošanā. Mudināt skolēnus izkāpt no savas komforta zonas un kļūt par aktīviem sabiedrības pilsoņiem

Projekta tiešā mērķa grupa:

skolēni no 8. līdz 12. klasei

Projekta galvenās aktivitātes:

Parlamenta darbības popularizēšana, no gada 15. augusta līdz 17. decembrim.

Parlamenta ,,Podkasta’’ veidošana/ intervijas ar bijušajiem un esošajiem parlamentāriešiem, reklāmas sociālajos tīklos, absolvējušo parlamentāriešu piesaiste jauno parlamentāriešu uzņemšanai. Popularizēt Ādažu vidusskolas pašpārvaldi, parādot kādas iespējas parlaments var sniegt. 

Pārrunas ar Latvijā atpazīstamām personām, no gada 15. augusta līdz 17. decembrim.

Sarunas ar dažādu jomu profesionāļiem ar bagātīgu un interesantu dzīves pieredzi, lai motivētu, iedvesmotu un  ar Ādažu vidusskolas 8.-12.klašu skolēniem. 

Iesaistīto izglītības iestāžu skaits un atrašanās vietas:

Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Projektā plānotie rezultāti un ietekme:

Ādažu vidusskolas pašpārvaldes popularizēšana skolēnu vidū un dalībnieku skaita palielināšanās Pašpārvaldes dalībnieku prasmes uzlabošana medijprātībā un publiskā tēla pilnveidošanāSkolēni kļūst par aktīvākiem sabiedrības pilsoņiem.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Ādažu vidusskola

Reģ. Nr. 4313901280

Gaujas ielā 30, Ādažos,

Ādažu novadā, LV – 2164

T: 26375745

e-pasts: skola@adazuvidusskola.lv

Skolas mājas lapa:

www.adazuvidusskola.lv

T: 26069408

 e-pasts: anita.milanceja@adazuvidusskola.lv

Piekļūstamības paziņojums
Simbols e

e-adrese

Search