Vārda dienu svin: Maigurs, Mārica, Māris / 22.09.2023

booked.net

Jaunumi

Tikšanās – diskusija “Kafija ar skolas vadību”

Diskusija ar vad 1Diskusija ar vad 227. janvāra pēcpusdienā Ādažu vidusskolā tika organizēta diskusija “Kafija ar skolas vadību”, kur skolas skolēnu pārstāvji no 5. līdz 12. klasei tikās uz neformālu sarunu ar skolas vadības pārstāvjiem. Lai gan diskusija norisinājās attālināti, tā bija piepildīta ar aktīvām sarunām, diskusijām un košām idejām!
Kopā tika diskutēts par 6 skolas vidi saistošām tēmām. Kā piemēram, diskutējot par skolas attīstību, galvenās prioritātes tika izvirzītas: skolas vides labiekārtošana, digitālie risinājumi ātrākai informācijas apmaiņai par aktualitātēm skolas dzīvē un ārpusstundu aktivitāšu papildināšana. Kā nozīmīgs temats diskusijās izvirzījās gan skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecības, kur tika rasti risinājumi un idejas savstarpējās sadarbības uzlabošanai, gan skolēnu iesaiste mācību procesa uzlabošanā un atbildības celšanā. Kā piemēram, skolēni ieteica klases telpas vairāk papildināt ar mācību tēmu atgādnēm, kas ļauj vieglāk apgūt un atcerēties mācību vielu.
Kā viena no tēmām tika izvirzīta arī emocionālā vide skolā, kas ir ne mazāk būtiska. Šīs darba grupas atziņas bija sākot ar skolas vides padarīšanu mājīgāku un košāku, līdz pat vēlmei starpbrīžos skolā dzirdēt nomierinošas mūzikas ritmus.
Košām idejām tika papildināta grupa par ārpusstundu aktivitātēm. Skolēni vienbalsīgi atzina, ka vēlas vairāk kustēties un skolā atgriezt tādas tradīcijas, kā ZZ čempionāts, dažādas sporta veidu sacensības un pārgājienus. Tāpat netrūka jaunas idejas, gan par Līderu klubu izveidi, gan e-sportu sacensībām.
Diskusija noslēdzās ar nelielu izvērtēšanu, kur tika atzīts, ka šādas tikšanās un sarunas ir vērtīgas gan skolēniem, kuri priecājās izteikties un tik uzklausītiem, gan skolas vadībai, kurai skolēnu viedoklis ir būtisks plānojot un vadot skolas attīstību un ikdienas dzīvi.
Pēc diskusijas arī skolēni pateicās par doto iespēju un bija gandarīti par iespēju diskutēt un izteikt savu viedokli.
Arī skolas direktors atzina, ka esam iesākuši tradīciju, kas lai gan notika pirmo reizi, bet noteikti ne pēdējo!
Paldies ik katram skolēnam par iesaisti, viedokļa izteikšanu un nerimstošo entuziasmu skolas vides uzlabošanai. Kā arī paldies skolas vadībai par atsaucību, skolēnu uzklausīšanu un sadzirdēšanu!
Lai kopīgi vārdi pārtop darbos!

Alma Brinkmane, direktora vietniece izglītības jomā projektu darbā

Ādažu vidusskola

Reģ. Nr. 4313901280

Gaujas ielā 30, Ādažos,

Ādažu novadā, LV – 2164

T: 67996165; F: 67996276

e-pasts: skola@adazuvidusskola.lv

Skolas mājas lapa:

www.adazuvidusskola.lv

T: 67996248; M: 26069408

 e-pasts: anita.milanceja@adazuvidusskola.lv

Piekļūstamības paziņojums
Simbols e

e-adrese

Search